phish-guard.com

phishguard_resize

Phishing veya Oltalama saldırılarını önlemenin en etkin yolu çalışanlarınızın farkındalığını artırmaktır . Klasik sınıf eğitimi , e-posta yoluyla bilgilendirme ve benzer yöntemler etkili olamamakla birlikte sonuçları da ölçülememektedir . Bireylerin davranışlarını değiştiremeyen bir Farkındalık çalışmasının etkin olduğu söylenemez. Aynı zamanda , teoride ne kadar etkili görünürse görünsün sonuçları ölçülemeyen bir çalışmanın başarısından söz etmek de zor.

PhishGuard olarak Farkındalık Artırma Çalışmalarının hedefinin bireyleri bilgilendirmek değil uygulamalı olarak ve ölçülebilir şekilde eğitmek olması gerektiği görüşündeyiz .